•  

  CHAOS SYMPOSIUM 2018

  4-5 maj Lunds Universitet

   

    

  Religion & Reception

   

   

  Key Note:

  Olav Hammer & Mikael Rothstein

   

 •  

   

   

  Call for Papers

   

  RELIGION & RECEPTION

  Deadline for abstracts er 1. marts.

   

  Call for papers:

   

  Begreber som historie og tradition spiller en central legitimerende rolle i religioner, hvilket kommer til udtryk i både tekster, ritualer, ikonografi og artefakter. Tekster, mundtlige overleveringer, ritualer og regler for adfærd præsenteres ofte som fastlagte og grundlagt i en uforanderlig urtid eller af en eksemplarisk grundlægger. Dog ser vi i religionshistorien utallige eksempler på, at praksis ikke altid følger de formative forskrifter, men tilpasses nye kontekster og udsættes for fortolkning. Årets symposium undersøger, under temaet religion og reception, forholdet mellem forbilleder og fortolkninger, forestillinger om det formative og deres forandringer i nye kontekster.

   

  Årets tema skal naturligvis (i receptionens navn) forstås som åbent for fortolkning og kan bl.a. dække over emner som; individuelle religioners reception af tekster, overleveringer og historie, individers reception af religioner og religioners reception af individer, religionernes reception af andre religioner, religionskritik som religionsreception og religioners reception af kritik, forskerens reception af religioner og religiøse menneskers reception af de forskere der studerer dem, samt en mængde andre perspektiver på tværs af tid og sted.

   

  Bidragene til symposiet vil danne grundlag for et temanummer af tidsskriftet CHAOS. CHAOS er et fagfællebedømt tidsskrift og bidragene vil blive underlagt den samme redaktionelle vurdering som alle andre artikler. Vi beder derfor om at bidragene efterfølgende bearbejdes i artikelform med henblik på temanummeret.

   

  Dato for symposiet er 4-5 maj 2018.

  Deadline for abstracts er 1 marts 2018.

   

  Papers skal være på svensk, norsk eller dansk.

   

  Titel og abstract på ca. en halv side, samt personoplysninger sendes til:

   

   

  chaos2018@ctr.lu.se

 •  

   

   

  Kontaktinfo

   

  Kontakt os gerne via mail:

   

  chaos2018@ctr.lu.se

   

  Lunds Universitet har dog visse problemer med mail-leverance for tiden, så hvis du oplever, at vi ikke svarer, kan du også kontakte os via Facebook-eventet for CHAOS Symposium 2018.

   

  https://www.facebook.com/events/410162602753812/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  PROGRAM - CHAOS-Symposium 2018

   


   

   

  Fredag

  Fredag 4. Maj Kl. 12-19

   

  12-12.30 Ankomst og kaffe

   

  12.30-12.45 Velkomst

   

  12.45-13.30 Key Note:

  Religionshistoria som resurs

  Olav Hammer, Ph.d. professor i religionshistorie, Syddansk Universitet (SDU)

   

  Kort pause 13.30-13.40

   

  Reception, lokalitet, topografi, arkitektur

  13.40-14.05 Peter Kahlke Olsen:

  Indoeuropæiseringen af Nordeuropa i et religionshistorisk perspektiv

   

  14.10-14.35 Henrik Ohlsson:

  Landskapets nyreligiösa hermeneutik: idéhistoriska och etnografiska perspektiv på nutida nordbors naturförståelse

   

  14.40-15.05 Ditte Maria Sørensen:

  Kirkerestaurering, en religionsreception over kristen teologi og praksis?

   

  15.05-15.15 Diskussion

   

  Kaffe 15.15-15.30

   

  Reception & Somatisk eksotisme

  15.30-15.55 Cecilie Endresen:

  Yoga på stranden, Aleksander i India, Sai Baba i Skopje og Krishna i Kosovo: Resepsjon av hindutradisjoner på Balkan

   

  16.00-16.25 Malin Fitger:

  Samtida föreställningar om en subtil anatomi, i belysning av teosofins lära

   

  16.30-17.55 Per Faxneld:

  Nävens och andens mysterier: Andlighet och östasiatiska kamparter

   

  17.00-17.25 Johnny Olsson:

  Mesmerism på Saint-Domingue

   

  17.30-17.40 Diskussion

   

  Kort Pause 17.40-17.50

   

  Reception, køn og seksualitet

  17.50-18.15 Britt-Mari Näsström:

  Gudinnan Kybele i Rom – en receptionshistoria i tre akter

   

  18.20-18.45 Manon Hedenborg White:

  Receptivitetens reception: femininiteter i ockult sexualmagi

   

  18.45-18.55 Diskussion

   

  19.00 Middag

   

  Lørdag

  Lørdag 5. Maj. Kl. 09-18

   

  09.00-09.30 Velkomst & kaffe

   

  Reception, tradition & modernitet

  09.30-09.55 Mikael Aktor:

  Retraditionalisering ved hjælp af guidebøger: Et eksempel fra Sydindien

   

  10.00-10.25 Jesper Petersen:

  Reception af islam i ”Dødevaskeren”

   

  10.25-10.35 Diskussion

   

  Kort pause 10.35-10.40

   

  10.40-11.25 Key Note:

  Reception og transformation: Om det principielle i et missionsramt folks reformuleringer af kristne forestillinger

   

  Mikael Rothstein, mag.art., Ph.d. lektor i sammenlignende religionshistorie, Syddansk Universitet (SDU)

   

  Kort Pause 11.25-11.35

   

  Receptionen af signifikante individer: Donald Trump & Satan

   

  11.35-12.15 Jesper Aagaard Petersen & Carsten Viggo Nielsen:

  Røre i andedammen: Receptionen af dansk ondskabskult 1973-2018

   

  12.20-12.45 Johan Nilsson:

  ”Makterna förbereda sin återkomst”: Lucifer, sekelskiftesockultism och den teosofiska logen i Lund

   

  12.50-13.15 Fredrik Gregorius:

  Den smorde presidenten: sakraliseringen av Donald J Trump i den amerikanska kristendomens utkanter

   

  13.15-13.25 Diskussion

   

  Lunch 13.25-14.35

   

  Receptionen af signifikante individer: Herakles & Jesus

   

  14.35-15.00 Johannes Siapkas:

  I Herakles spår

   

  15.05-15.30 Joel Kuhlin:

  "Jesu Markinska Död: Pinsam, Plågsam & Perifer”?

   

  15.35-16.00 Nils H. Korsvoll:

  Personal Jesus? Påkallingar av Jesus i antikke amulettar

   

  16.00-16.10 Diskussion

   

  16.10-16.25 Kaffe

   

  Reception, rekonstruktion & re-enactment

  16.25-16.50 Anne Kalvig:

  Odin med oss? Ein analyse av nord-tysk og nordisk diskurs kring resepsjonen av norrønesymbol

   

  16.55-17.20 Jane Skjoldli:

  Odin On-Screen: Medialisering av norrøn religion i populærkultur og moderne åsatro

   

  17.25-17.50 Tao T. Makeeff:

  Religion og receptionen af historisk kampkunst i nutidens

  Grækenland

   

  17.50-18.00 Diskussion

   

  18.00 Afrunding

   

   

 • Links

  Relegere: Studies in Religion and Reception:

   

  Classical Receptions Journal:

  New Voices In Classical Reception Studies:

   

  Reception: Texts, Readers, Audiences, History:

   

  Jocasta: Classical Reception Greece:

   

  The Reception Study Society:

   

  Centre for the Classical Tradition - Universität Bonn:

   

  Harold Marcuse, Reception History: Definition and Quotations
   

   

 • Tak

  CHAOS-Symposium 2018 arrangeres af Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Lunds Universitet og finansieres med gavmild støtte fra Oscar och Signe Krooks stiftelse

   

   

   

  Many thanks to the artist Leo Caillard for letting us use his artwork as the front page illustration for this site. Leo´s work can be found at:

  https://www.leocaillard.com

   

  https://www.instagram.com/leocaillard/

   

  https://www.facebook.com/Leo-Caillard-283472128420885/

   

  Merci beaucoup Léo, c'était très gentil de ta part!

  Thank you Penelope Kolovou & Efstathia Athanasopoulou for showing the way and inspiring this symposium!